ORGANİK SENTEZ

Organik Sentez Laboratuvarı’mızda; Aromsa’da üretilen aromalarda kullanılmak üzere doğala özdeş hammadde sentezi yapılmaktadır. 2000 yılından bugüne sentezlenen miktar yaklaşık 20 kat artmış olup, hammadde tedarik sürecine büyük katkı sağlanmaktadır. Üretimde kullanılan doğala özdeş hammaddelerin yaklaşık %25’i her defasında aynı ve yüksek kalitede sentezlenebilmektedir. Sentezlenen hammaddelerin çoğunluğu ester grubu bileşikler olup, asit, keton ve asetaller de sentezlenebilmektedir. Özellikle yurt dışından satın alınan hammaddelerin Aromsa’da sentezlenmesiyle çok büyük zaman avantajı sağlanmaktadır. Bu alanda, araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.