RAKAMLARLA AROMSA'DA EŞİTLİK, ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veriyor; kadın istihdamını teşvik eden politikalar izliyor ve karar alma mekanizmalarında kadınların yer almasını destekliyoruz.

Aromsa

Çalışanlarımızın

%47'si kadın

Aromsa

Beyaz yakalı çalışanlarımızın

%74'ü kadın

Aromsa

Toplam yönetici oranının

%66'sı kadın

Aromsa

Üst düzey yöneticilerimizin

%70'i kadın

Aromsa

Doğum sonrası işe dönüş oranımız

%100

EŞİTLİK, ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK MANİFESTOMUZ

Aromsa

İnsan kaynakları politikamız doğrultusunda işe alımlarımızda ve terfilerde; stratejilerle uyumlu, adil, fırsat eşitliği sunan yaklaşımları uyguluyoruz.

Aromsa

Ücretlendirme uygulamalarında eşit işe, eşit ücret uygulamasını benimsiyoruz.

Aromsa

Etnik köken, din, dil, yaş, cinsiyet, fiziksel engel veya benzeri nedenlerden kaynaklanabilecek hiçbir ayrımcılığa müsaade etmiyoruz. Engelli çalışanlarımıza eşit haklarla çalışma olanağı sunuyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımız ve iş ilanlarımızda ayrımcı kalıplardan uzak, kapsayıcılığı vurgulayan ifadeler kullanıyoruz.

Aromsa

Aromsa bünyesinde uzun yıllardır çalışan ve/veya yeni katılan yabancı çalışanlar ile global bakış açımızın kuvvetlendiğine inanıyoruz. Örneğin; şirketimizde İspanya, Almanya, Rusya, Portekiz vatandaşı çalışanlarımız bulunmakta.

Aromsa

Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesini ve kadın istihdamının artmasını destekliyor, erkek egemen olarak görülen departmanlarımızda kadınların sayısının arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Cinsiyet dengesinin sağlanmasının, iş hayatındaki diğer fırsat eşitsizliklerinin de giderilmesine hız kazandıracağının bilincindeyiz

Aromsa

Çalışanlarımızın farkındalığının artmasına katkıda bulunmak amacıyla şirket içi etkinliklerimizde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışına yönelik aksiyonlar alıyoruz. Örneğin, 2022 yılında kurduğumuz komitemizin paylaşımlarıyla ve şirket içi webinarlarımızla bu farkındalığı ve bilinçlenmeyi arttırmayı hedefliyoruz.

HERKESİN;

* Görünüşüne saygı duyulan,

* Değer gördüğü,

* Bireysel farklılıkları ve deneyimleri gözetmeksizin katkı sunabileceği tüm süreçlere dahil edildiği bir kültürü teşvik etmeye kararlıyız.

AMACIMIZ;

tüm insan kaynakları süreçlerimizde fırsat eşitliğini önemseyerek farklılıklara saygı duyan kapsayıcı bir kurum kültürünü operasyonlarımızın bütününde ve etki ettiğimiz alanlarda yaygınlaştırmaktır.

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık iş yapma kültürümüzün ve değerlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda tüm çalışanlarımıza eşit olanaklar sunarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve her türlü ayrımcılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Aromsa’da çalışan herkesin kendini her yönüyle yansıtabilmesi ve özgürce ifade edebilmesini sağlıyoruz. Değerlerimizin ve kurum kültürümüzün bu anlayış doğrultusunda bir çalışma ortamıyla sürdürülebilir olacağına inanıyoruz.

Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık KomitemizleBM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için aksiyon odaklı projeler yapıyoruz:

#1 Yoksulluğa Son,

#4 Nitelikli Eğitim,

#5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

#8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme,

“Gelişim İçin 30 Dakika” buluşmaları:

Çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz “Gelişim İçin 30 Dakika” buluşmalarımızın 32.’sinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel “Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık” konusunda konuşmak üzere konuğumuz Mercer Danışmanlık Global Pazarlama Lideri Işıl Çayırlı Ketenci ile çalışanlarımızı buluşturduk.

Bir diğer “Gelişim İçin 30 Dakika” buluşmalarımızda İnsan Kaynakları Direktörümüz Songül Öncel tarafından, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk İşçiliği, Zorla Çalıştırma, Ayrımcılık, İşyerinde Şiddet ve Taciz” konulu eğitim ofis çalışanlarımıza online, mavi yakalı çalışanlarımıza ise yüzyüze verilmiştir.

UN Global Compact’in 10 ilkesini ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5., 8. ve 10. maddelerini baz alıyor ve birlikte çalıştığımız herkes için daha adil ve eşit çalışma ortamları sunarak kapsayıcı bir dünya yaratmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.

UN Global Compact Sayfamız İçin Tıklayınız