KARİYER

İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya, çalışanların gücü ve desteği ile ulaştığına ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Aromsa;

  • • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırır,
  • • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin ve şeffaf bir iletişim ve motivasyon ortamını sağlar,
  • • Çalışanların memnuniyetlerini ölçerek, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile süreçlerini geliştirir,
  • • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izler,
  • • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi destekler,
  • • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirir ve teşvik eder,
  • • Yenilikçi, kurum kültürünü destekleyen, ayrımcılıktan uzak ve objektif insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunar.
  • • Kendi bünyemizde insan haklarına saygılı uygulamalara dikkat eder, tüm paydaşlarımızı bu akış açısına sahip olmaya davet eder, sosyal uygunluk sorumlumuzun önderliğinde takipçisi oluruz.
ik@aromsa.com.tr e-mail adresi ile insan kaynakları departmanımıza başvuruda bulunabilirsiniz.
Aromsa | İnsan Kaynakları Politikamız | Seçme ve Yerleştirme | Eğitim ve Geliştirme

Seçme ve Yerleştirme

Potansiyel ve yetenekli insan kaynağını Aromsa’ya kazandırmak amacıyla yetkinlik bazlı objektif yöntemleri kullanarak "Doğru İşe Doğru İnsan" felsefesiyle fırsat eşitliğini esas alırız. Değerlendirme sürecimizde mülakatlara ek olarak pozisyonların seviyeleri ve ihtiyaçlarına göre kişilik envanteri, dikkat-sezgi-algılama ölçümleri ve yabancı dil testleri uygularız.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek rekabet üstünlüğümüzü kalıcı kılmak amacıyla etkin eğitim ve gelişim programlarını uygularız. Bu yaklaşımla çalışanlarımıza kişisel gelişim eğitimleri ve işe /pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik teknik eğitimler veririz. Sürekli iyileştirme ve gelişimi destekleyen mükemmellik yolculuğumuzda çalışanlarımızın eğitimler, konferanslar, seminerler, fuar ve diğer öğrenme ortamlarına katılımlarını desteklemekteyiz.

Aromsa | İnsan Kaynakları Politikamız | Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemimiz, her düzeyde çalışan performansının değerlendirilmesi ve daha iyi performans göstermeleri için geliştirilmesi gereken alanları belirlemek amacıyla kullanılan sistematik bir araçtır. Çalışanlarımızı şirket strateji ve öncelikleri hakkında bilgilendirir, performanslarını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performansı göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkı ve potansiyellerini destekler, geribildirim ve paylaşım toplantıları ile bu süreci etkin bri iletişim aracı olarak değerlendiririz.

Aromsa stratejik hedefleri doğrultusunda verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemini uygular, sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açısıyla süreci iyileştirir, bunu yaparken de etkin yazılım çözümlerinden ve ileri teknolojilerden yararlanırız. Elde edilen sonuçları Bireysel Gelişim Planları, Ardıl Planlama ve Kariyer Yönetimi gibi insan kaynakları uygulamalarımıza girdi olarak değerlendiririz.

Aromsa | İnsan Kaynakları Politikamız | Kariyer Geliştirme

Kariyer Geliştirme

Sürdürülebilirliği desteklemek ve çalışanlarımızı gelecekteki rollerine hazırlamak, Aromsa’nın geleceğini iç kaynaklarımızla etkin bir şekilde destekleyebilmek amacıyla performansa dayalı ardıl planlama yapılarak kısa/orta/uzun vadeli kariyer haritaları oluşturulur. Kritik pozisyonlar için yapılan ardıl planlamamızın en önemli amacı, dışarıdan istihdam yerine yüksek potansiyelli çalışanlarımızın şirket içinden ilgili pozisyonlar için geliştirilerek değerlendirilmesidir.

Aromsa | İnsan Kaynakları Politikamız | Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

Aromsa'da iş aileleri baz alınarak oluşturulan ve kademe yapısı ile yönetilen bir ücretlendirme sistemi bulunuyor. Ücret artışları, iş değerleme ve iş eşleştirme sonuçları, genel ekonomik göstergeler, piyasa ücret araştırmaları ve enflasyon beklentilerine dayalı olarak yılda bir defa yapılır. Ayrıca hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemine bağlı olarak yılda bir defa performans prim ödemesi yapılmakta, ve çalışanlarımıza pozisyonlarına uygun yan haklar sunuluyor.

Motivasyon Yönetimi

Güçlü bir kurum kültürü yaratabilmek, aile ortamımızı yarınlara taşıyabilmek açısından motivasyonu artıracak uygulamalara sahip olmamız en önemli hedeflerimiz arasındadır. Katılımcılığı artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz. Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetler ile kurum içi iletişimimizi güçlendiririz. Aromsa Ailesinin bir ferdi olarak gördüğümüz Çalışanlarımızın Ailelerini ve tüm paydaşlarımızı da başarımızın bir parçası olarak görür, organizasyonlarımızda yer almalarından mutluluk duyarız.

En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın kurduğu ve yönetimini kendilerinin üstlendiği birçok sosyal kulübümüz “Mutlu Çalışanlar Kulübü” çatısı altında faaliyet gösteriyor. Mutlu Çalışanlar Kulübümüzdeki her faaliyetimiz; sosyal sorumluluk boyutunda katkı sağlamayı hedeflemekte, “beni ne motive eder” konusunda motivasyon artırıcı unsurları içerir ve sağlıklı yaşam kültürünü destekler. Bu kulüplerde sürekli gelişimi hedefleyen aktiviteler gerçekleşir. Ayrıca şirketimizde, mesai saatleri içerisinde gönüllü katılıma açık yabancı dil eğitimi ve spor aktiviteleri bulunuyor.