Önce Kalite Dergisi Dilek Kılıçarslan Röportajı

ŞUBAT 2020
Aromsa | Bizden Haberler | Önce Kalite Dergisi Röportajı

Ödül, Birlikte Başarmanın Gücünü ve Hazzını Yaşattı

Kuruluşunuz ile ilgili bize tanıtıcı bilgiler verir misiniz?

Aromsa Türkiye’deki yerli ve uluslararası birçok gıda üreticisinin en büyük aroma tedarikçisi ve çözüm ortağıdır. 1982 yılında kurulan Aromsa, %100 Türk sermayeli, sektöründe tek olan bir aile firmasıdır. İleri teknolojiyi doğal hammaddeler ile birleştirerek, gıda sektörünün her alanına başta çok geniş bir aroma portföyü olmak üzere; sos, şurup ve meyve preparatları, ekstraktlar, karamelize şeker, karamel renklendirici, meyve tozları, enzim modifiye süt ürünleri, baharat karışımları tasarlamakta ve sunmaktadır. Türkiye’de ve Almanya’da toplam 7 tesiste üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarının bir kısmını ve Avrupa’ya yapılan satışları Almanya’nın Emmerich kentindeki tesislerinden yürütmektedir. Asya-Pasifik ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bayilerin yanı sıra Rusya’daki ofisi ile hızlı ve kaliteli hizmet sunmakta, dünyada çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Mükemmellik Modeli’ni benimsemeye ve sürece dahil olmaya nasıl karar verdiniz?

AROMSA “gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için” çevreye ve ülkemizin sosyal- ekonomik gelişmesine duyarlı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsemiştir. Aromsa bu yaklaşımdan yola çıkarak kurumsallaşma, rekabet gücü ve sürdürülebilir ekonomik güce sahip olmak ve toplumsal sorumluluklarını geliştirme niyeti ile uygun bir rehber arayışına girmiş 2012 yılında Ulusal Kalite Hareketine katılmış ve KalDer’le işbirliği yapmıştır. Aromsa’nın bu yolculuktaki referansı EFQM’in (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli olmuştur. 2012 yılında Kalder tarafından“Mükemmellikte Yetkinlik” aşamasında “4 Yıldız Sertifikası” ile ödüllendirilen Aromsa 2015 yılında mükemmellik yolculuğundaki çabalarını yoğunlaştırarak, ilk dönüşüm projesi olan “MAP’19” (Mükemmel Aromsa Projesi 2019) adı altında kapsamlı bir proje başlatma kararı almıştır. MAP’19 Projesi’nin vizyonunu, mükemmellik anlayışını benimsemiş, sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip, çalışanların iyileştirmelere katıldığı, paydaşlarının mutlu olduğu bir Aromsa olarak belirlenmiştir. Aromsa yolculuğuna SAR’22 (Sürdürülebilir Aromsa 2022) Projesi ile devam etmektedir.

Aromsa | Bizden Haberler | Önce Kalite Dergisi Röportajı

Mükemmellik Modeli’ni yönetim modeli olarak benimsedikten sonra yaşadığınız değişim hakkında bilgi verebilir misiniz

Aromsa EFQM Modelini bir yönetim referansı olarak benimsedikten sonra yaklaşık dört yıllık bir döneme yayılan MAP’19 projesi kapsamında beş adet alt proje ile yoluna devam etmiştir. Bunlar; Mükemmellik Kültürü Yaratma, Strateji Geliştirme, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Organizasyonel Performans projeleridir. Bu alt projelere ek olarak, MAP’19 kapsamında işbirliklerinin yönetimi, inovasyon, sabit kıymet yönetimi, yatırımların geri dönüşü, kök neden kültürü, bakım yönetimi ile satış kanalı performansı konularında da gelişim projeleri başlatılmıştır.

Karakteristik bir değişim Projesi olan MAP’19 Projesi değişik fonksiyonlardan yöneticilerin yer aldığı “Proje Yönetim Ekibi” ve yaklaşık 50 kişilik bir alt ekip yarafından yürütülmüştür. Projenin gelişim aşamaları her yıl yapılan özdeğerlendirme çalışmaları ile izlenmiş, bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlar üzerine aksiyonlar belirlenmiş ve sürekli iyileştirme felsefesi ile mükemmellik yolculuğu sürdürülmüştür. Birçok yeni kavramla (kıyaslama, kırılım, yetkelendirme, yönetişim, yenileşim vb) tanışılmış, kabul görmüş başarısı kanıtlanmış metodlar araştırmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Zaman zaman sektör dışına da çıkarak yapılan kıyaslama çalışmaları ve karşılaştırma verileriyle süreçlerin etkin yönetimine destek olunmuş bu kültürün yerleşmesi sağlanmıştır. Sürekli iyileştirme felsefesi ile gerçekleştirilen her bir faaliyet, paydaş memnuniyet seviyesinde artış, yeni müşteri kazanımları, finansal büyüme, yeni ürün ve ürün çeşitliliğinde artış, kurumsal karnenin iyileşmesi, süreçlerin etkili yönetimi vb. iyileştirmeleri tetiklemiş ve modelin içselleştirilmesine destek vermiştir.

Gelmiş olduğunuz başarı noktası müşteriler ile ilgili sonuçlarınızı nasıl etkiledi, size hangi rekabet avantajını sağlayacak?

Aromsa yer aldığı tüm coğrafyalarda ürünleri, kalitesi ve hızıyla adından bahsettiren %100 yerli bir kuruluş olarak ürün tasarımından reçete oluşturmaya, ürün uygulamasından duyusal panel değerlendirmelerine kadar bütünsel ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Aromsa, model ile tanıştıktan sonra bütün bunları daha sistematik yapmaya başlamış ve büyümesine devam etmiştir. Aromsa bulunduğu sektörde iç/dış gelişimleri, dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlemekte ve kurumsal yönetim yapısını çeviklikle yönetmek için çalışmalar yürütmektedir. Aromsa kriz dönemlerini iyi yöneterek müşterileri başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına güven vermektedir. Her yıl çeşitli yöntemlerle almakta olduğu müşterilerine yönelik algılama verileri ve performans sonuçlarındaki olumlu eğilimi, sahip olduğu geleceği ve riski yönetmekteki kabiliyeti ile sağlamakta ve sürdürülebilir kılmak için güven oluşturmaktadır.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün size göre diğer ödül ve belgelerden farkı nedir?

Aromsa bulunmuş olduğu sektör gereği bir çok sertifikaya ve sektörel ödüle sahip. Birçok başarı hikayesi var ancak toplam kalite kavramı öyle bir kavram ki çalışanlar başta olmak üzere süreçteki herkese dokunuyor. Yaklaşık 24 yıllık iş hayatımda tüm paydaşların sürece bu denli katıldığı,sahiplendiği, sonuçlarını bu denli hissettiği, başarıyı sahnede birlikte teneffüs ettiği başka bir sisteme şahit olmadım, olduğunu da çok düşünmüyorum. Sanırım bu, parayla satın alınabilecek birşey değil.

EFQM Mükemmellik Modelini içselleştirdiğinizde sahip olunan kültür, sizi tüm süreçlerinizde, paydaş beklentilerini aşma yönünde daha neler yapabiliriz, yaklaşımlarımızı geliştirerek daha ileriye nasıl taşıyabiliriz konusunda istekli kılıyor. Açıkcası bu yolculuğa başlarken ödüle çok odaklanmamışken 2019 yılında almış olduğumuz Türkiye Mükemmellik Ödülü, birlikte başarmanın gücünü ve hazzını yaşatmış, iç motivasyonu hissedilir şekilde arttırmış, kendimize güveninin ispatında etkin rol üstlenmiştir.

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Bundan sonraki süreçte, geleceğe yönelik planlamalarımızda her zaman paydaşlarımıza artan bir değer katmak üzere yaklaşımlarımızı geliştirecek ve performansımızı izleyeceğiz. Hedefimiz, yeni öğrenmelerle mükemmellik yolculuğuna sürekli iyileştirme felsefesi ile devam etmek ve başarı hikayelerimize yenilerini eklemek olacak. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sektör itibariyle uygulama alanı çok sınırlı olan toplam kalite yönetimi ve mükemmellik çalışmalarının Aromsa’nın rol modelliği ile yaygınlaşmasını sağlamayı ve toplumsal gelişme düzeyinin ilerlemesine katkılarda bulunmayı görev edineceğiz.