SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların tükeniyor oluşu gibi faktörler dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren riskleri beraberinde getiriyor. Bu risklerin etkin ve proaktif yönetilerek fırsata dönüştürülmesi ve küresel problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında bireysel, toplumsal ve kurumsal olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor.

Dönüşen dünya ve yaşam koşullarına paralel bir şekilde iş dünyası da farklı yaklaşımlar ve iş modelleri geliştiriyor, sürdürülebilirlik yönetimi günümüzde daha önemli bir hale geliyor.

Aromsa | Sürdürülebilirlik

Bu kapsamda Aromsa olarak, aroma ve sos üretiminde lider konumumuzun yüklediği sorumluluklarımızın bilinciyle önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Gerek ihracat portföyümüz, gerek küresel ölçekte operasyonlarını sürdüren müşterilerimiz aracılığıyla geniş bir etki alanımız bulunuyor. Bu sebeple finansal performansın yanında sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansımızı da takip ediyoruz.

Sosyal alanda; değişen müşteri taleplerine hızlı yanıt verebilmek, yüksek müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ürün izlenebilirliği, çalışan hakları, eşitlik, çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği, faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgelerde toplumsal refaha katkı, çevresel alanda; operasyonlarımız kaynaklı çevresel etkilerimizin takibi, sorumlu hammadde ve tedarik zinciri yönetimi, dijital dönüşüm, kurumsal yönetim alanında; iş etiği ve uyum, operasyonel verimlilik ve kurumsal iş birlikleri gibi konular sektörümüzün önemli sürdürülebilirlik konularıdır.

Aromsa | Sürdürülebilirlik

Aromsa sürdürülebilirlik ekibi önderliğinde paydaşlarımızın beklentileri, sektörümüzü etkileyen küresel trendler ve kurumsal hedeflerimiz çerçevesinde sürdürülebilirlik alanında öncelikli olarak odaklanacağımız konuların belirlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında odaklanacağımız öncelikli konularımız sürdürülebilirlik stratejimizde belirleyici oluyor.

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön vererek hem kurumsal hedeflerimizi yakalamayı hem de tüm paydaşlarımızın beklentilerine karşılık vermeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı paylaşmak amacıyla ilk Sürdürülebilirlik Raporu’muzu tamamladık. Raporumuzu incelemek için lütfen tıklayınız.

Aromsa 6 Leed Platin Sertifikası aldı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni yönetim binamız, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş ve dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikası olan LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) ile ödüllendirildi. Aromsa 6 projemizin tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlayarak yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirmeyi, geliştirilen strateji ve sistemler sayesinde binaların operasyonuna bağlı işletim giderlerini azaltmayı, enerji ve su tasarrufu sağlamayı, kullanıcı dostu ve konforlu bir çalışma alanı yaratmayı hedefledik. Aldığımız sertifikayı görmek için lütfen tıklayınız.

Çalışmamızı detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.