YÖNETİM POLİTİKALARI

Sağlam temellere ve güçlü değerlere sahip Aromsa, faaliyetlerini yürüttüğü tüm coğrafyalarda,
yasal yükümlülüklere uyumun ötesinde; belirlediği yüksek standartlar, hedefler ve etik değerlere uygun olarak çalışmayı taahhüt eder. Aromsa, profesyonel duruşu ve yenilikçi kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde liderlik, etik değerler, sürdürülebilirlik ve kalite ilkeleri doğrultusunda belirlediği politikaları kararlılıkla uygular.

Aromsa olarak tüm paydaşlarımıza değer katmaya yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor ve referans aldığımız genel yaklaşımlarımıza yayınladığımız politikalarla yön veriyoruz.